Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door KDB Koeriers en Sneltransport. Wij beogen met deze website algemene informatie over KDB Koeriers en Sneltransport te geven. Wij streven ernaar altijd juiste informatie weer te geven en deze altijd bij te werken. Suggesties voor verbeteringen zijn van harte welkom per email.

De getoonde informatie kan niet worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, dan is dit geheel voor eigen rekening en risico.

Copyright (auteursrecht) /intellectuele eigendom

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van KDB Koeriers en Sneltransport of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is niet toegestaan de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te printen of op te slaan op een schijf, tenzij dit voor niet-commerciële, informatieve, persoonlijke doeleinden gebeurt.

Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door KDB Koeriers en Sneltransport. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Aansprakelijkheid

KDB Koeriers en Sneltransport neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. KDB Koeriers en Sneltransport garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op jouw beeldscherm. KDB Koeriers en Sneltransport aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens. De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door KDB Koeriers en Sneltransport worden gewijzigd zonder dat KDB Koeriers en Sneltransport hiertoe verplicht kan worden.

Aan de website gekoppelde website (gelinkte sites)

Op verschillende plaatsen op de site kunnen koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. KDB Koeriers en Sneltransport, of de aan mij gelieerde bedrijven, zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

ConTact